• +38 (067) 198 10 07
 • office@prozet.com.ua

Програма Здорової Економіки Товарообміну (ПРОЗЕТ)

Програма Здорової Економіки Товарообміну

Програма захисту інтересів і прав Споживача

 

ПРОЗЕТ– це нові відносини на економічному ринку, де головним учасником по праву є ПОКУПЕЦЬ-СПОЖИВАЧ

 

 

Місія Програми:

 1. Задовольнити потреби населення в доступному житлі;
 2. Задовольнити потреби населення в соціальному житлі;
 3. Створити нові можливості стабільного розвитку та модернізації для виробничих підприємств та будівельних компаній: отримання стабільних обігових фінансових ресурсів, та гарантованого ринку збуту для своєї продукції;
 4. Створити передумови для підняття платіжної спроможності та, головне, якості життя населення України.

ПроЗет є не тільки соціальним, але і комерційним проектом. Постійний дохід ПроЗет складається з роялті та оплат за надані послуги, отриманих від бізнес партнерів.

Прибуток утворюється від швидкого обороту товарів та послуг. Нерухоме майно, що передається Споживачу у довгострокову розстрочку придбається виключно на кошти, отримані як прибуток від комерційної діяльності ПроЗет. Це підтверджується під час нотаріального посвідчення «довгострокового договору оренди з правом викупу» (відсутність будь яких обтяжень та наявність права власності на нерухоме майно). Виходячи з цього розвиток ПроЗет прогнозований та легко обчислювальний. Провівши відповідні розрахунки адміністрація та авторський колектив ПроЗет прийшли до висновків та стверджують наступне:

 1. ПроЗет має реальну фінансову можливість задовольнити потреби черги на придбання нерухомого майна на протязі від 1 до 10 років, з моменту реєстрації Споживача на черзі не залежно від кількості бажаючих.
 2. Кожний споживач, без винятку, має можливості та права дострокового викупу нерухомого майна без залучення додаткових коштів з власного бюджету.
 3. Реєстрація на чергу відбувається безкоштовно, вільно та прозоро.
 4. Позачергово отримують нерухоме майно тільки його власники (достроковий викуп в період перебування на черзі).
 5. Рух по черзі відбувається відповідно до регіонів, міст та селищ, де на даний момент ПроЗет має пропозиції для придбання нерухомого майна. Наприклад: Ви можете бути 3500-м по черзі, але в Вашому селищі бути першим. Якщо сьогодні ПроЗет буде мати пропозиції в Вашому селищі – Ви першим отримаєте ці пропозиції. Але це тимчасові явища. Ми вдосконалюємося та розвиваємося. І на протязі трьох – п’яти років, такі незручності будуть усунені. В любому випадку, якщо навіть не ведеться будівництво в Вашому регіоні, а підійшла Ваша черга на отримання нерухомості, ПроЗет викупить вже збудоване житло, щоб задовольнити першу чергу.
 6. УКС є Вашою власністю.
 7. Ставши власником УКС, Ви автоматично стаєте учасником ПроЗет.
 8. ПроЗет надає в оренду з правом викупу тільки власне житло, будівництво, або ремонт (реконструкція) якого завершена «під ключ». Орендна плата 100% зараховується в викупну вартість. Викупна вартість сплачується щомісяця, в гривні, без зміни щомісячної плати весь викупний строк. Перший платіж – після першого місяця проживання. «Під ключ» для системи ПроЗет означає – повний ремонт, облаштування, меблі, побутова тезніка. Облаштування відбувається з Вашою участю дизайнерами ПроЗет.
 9. Постійна передача Вашого «права вибору» товарам ПроЗет на суму не менше 700 грн. (сума змінна лише відносно інфляційних процесів) щомісяця – розрахунки за товари через УКС, надає Вам право отриманням всіх привілеїв ПроЗет.

Беручи до уваги складну ситуацію в Україні, Про Зет – це реальний, дієвий, а головне надзвичайно швидкий спосіб вирішення багатьох нагальних питань. А саме, в першу чергу:
Зміст дій полягає в математично точному і логічно зв'язаному в один ланцюг використанні існуючих видів економічної діяльності в інтересах кожного з учасників, а в першу чергу, кінцевого споживача.
Реалізація перебуває у сфері чинної системи законодавства України, на платформі «Програми Здорової Економіки Товарообміну» (ПроЗет) та програми соціального розвитку «Сфера Злагоди, Еволюції, Турботи» (Сфера ЗЕТ)
Окремі завдання вирішуються на основі основних законодавчих актів.
Головне операційне підприємство –Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-АВТОР»
Виробництво та реалізація товарів на умовах ПроЗет дозволяє зменшити собівартість продукції на 40-50%, частину з яких Виробник сплачує в адресу Програми – роялті. Ці кошти є постійним джерелом фінансового забезпечення роботи Програми.

 • Механізм ПроЗет є авторським know how. Не має аналогів у світі.
 • Результати пілотного проекту перевищили теоретичні розрахунки .

Ініційована співпраця з державою, врегульована Законом України «Про державно-приватне партнерство», нормами Законів України «Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами.

Партнери