• +38 (067) 198 10 07
  • office@prozet.com.ua

Публічний ДОГОВІР

«09» лютого 2019 року  /Нова редакція/

Підписується шляхом заповнення Споживачем анкети ПРОЗЕТ в місцях видачі Універсальної Картки Споживача

Публічний договір (ПД)

про участь фізичної особи в Громадських Програмах (Соціальна програма «Сфера-ЗЕТ» та соціально – економічна програма «Програма-ЗЕТ»).Ми що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-Автор»  (далі - Підприємство) від імені якого на підставі Статуту діє директор Панило Віктор Євгенович з однієї сторони тагромадянин України (далі Споживач), з іншої сторони, уклали цей Договір про участь фізичної особи в Громадських Програмах (надалі – Договір) про наступне:

1. Визначення термінів:

Громадські Програми (ПроЗет) - (Cоціальна програма «Сфера-Злагоди Еволюції Турботи»; соціально – економічна програма Здорової Економіки Товарообміну) - програма Підприємства, Нова Філософія Сучасності, що включає в себе систему управління ринком споживання, просування товару на ринку, альтернатива існуючим сьогодні формам реклами та просування товарів на ринку (надалі – ПроЗет). З повним описом умов ПроЗет можна ознайомитися на Офіційному інтернет сайті ПроЗет.

Офіційний інтернет сайт ПроЗет - http://www.prozet.com.ua

ТзОВ «ЗЕТ-Автор» (ЄДРПОУ 37831636), метою діяльності якого є Впровадження та обслуговування Громадських Програм. Ліцензії розміщені на офіційному інтернет сайті .

Знак для товарів і послуг ПроЗет  (надалі – знак «Z»)належним чином зареєстрований знак для товарів і послуг, право власності на який підтверджується відповідним свідоцтвом та дозвіл (ліцензію) на використання якого надано Підприємству. 

Опис та характеристики знаку «Z» наведені на офіційному інтернет сайті ПроЗет.

Універсальна Картка Споживача (УКС) корпоративна пластикова картка ПроЗет з нанесеним на неї чіпом, штрих кодом та магнітною полосою. Видається всім бажаючим громадянам України безкоштовно. Діє без обмеження строку, напрямків та території. Надає право для запису на чергу з метою придбання рухомого та нерухомого майна на умовах ПроЗет.Наявність УКС підтверджує Споживачу його статус «учасника ПроЗет» .Рух по черзі на придбання рухомого чи нерухомого майна відбувається при умові участі Споживача в ПроЗет.

Участь в ПроЗет – купівля Споживачем товару визначеного умовами ПроЗет, з розміщеним на такому товарі знаку «Z», або в об’єктах роздрібної торгівлі – учасниках ПроЗет. з обов’язковим використанням УКС (облік відпуску товарів чи послуг через POS-термінали, або особистий кабінет). При замовленні товарів через інтернет – магазин ПроЗет дозволяється розрахунок готівкою. Кількість щомісячного придбання товарів ПроЗет, яка надає право Споживачу на придбання рухомого та нерухомого майна визначена умовами ПроЗет (офіційний сайт ПроЗет).

УКС є одночасно корпоративною карткою ПроЗет (ТзОВ «ЗЕТ-Автор»).  Її функція – облік відпуску товарів та послуг учасникам ПроЗет. Умови отримання УКС викладені на офіційному сайті ПроЗет.

Публічний Договір (ПД) – відносини Споживача з Підприємством, які будуються на взаємовигідній та добровільній основі, регулюються умовами цього договору та умовами ПроЗет, викладеними на офіційному інтернет сайті ПроЗет. ПД надає право Споживачу: використовувати в своїх інтересах та для захисту в суді (у випадку необхідності) своїх прав будь яку інформацію, яка розміщена на офіційному інтернет сайті ПроЗет.

Розстрочка товарів ПроЗет – тимчасова фінансова допомога Підприємства Споживачу. Відповідно до ст..1057ЦКУ  є додатковими пільгами Споживача. В кінці календарного року підлягає внесенню в декларацію про доходи Споживача з обов’язковим оподаткуванням. При виконанні споживачем умов ПроЗет, Підприємство, як податковий агент Споживача самостійно з власних коштів сплачує цей податок за Споживача. ______________.

Тимчасове безвідсоткове зберігання коштів Споживача на р/р Підприємства – поповнення Споживачем УКС через банківські термінали або дрок-бокси. На суму поповнення Споживач обмінює кошти на обраний товар в розмірі 100% поповнення.

Споживче товариство (СТ), або інше підприємство любих форм кооперації – належним чином зареєстроване відповідно до чинного Законодавства України не прибуткове підприємство, якому надано субліцензію на участь в ПроЗет. СТ – учасники ПроЗет, визначаються Підприємством самостійно. Участь в СТ для Підприємства чи Споживача є добровільною.

Мінімальна сума товарів ПроЗет (МС ПроЗет) – загальна сума в місяць, на яку Споживач отримує товари чи послуги ПроЗет (крім тих, які надані по черзі ПроЗет). МС ПроЗет може змінюватися. Обовязкові умови для Підприємства – МС ПроЗет не може перевищувати 1/5 частини мінімальної зарплати, яка визначена Законодавством України.

2. Предмет Договору:

2.1. За умови участі Споживача в ПроЗет, Підприємство зобов’язується:

-  створити безперешкодні умови для запису на чергу всіх бажаючих для придбання нерухомості та автотранспорту на умовах ПроЗет.

-  створити постійний безперешкодний доступ всіх бажаючих до інформації про розвиток ПроЗет.

-  створити всі передумови для прискорення задоволення черги для придбання нерухомості та автотранспорту.

- Підприємство залишає за собою право щодо зміни юридичного статусу шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю в Публічне Акціонерне Товариство з послідуючою передачею кожному бажаючому учаснику ПроЗет (продаж за умовну ціну 0,01 грн) визначеного умовами ПроЗет пакету акцій. Всі попередні умови розміщені на офіційному сайті ПроЗет.

- забезпечити Споживачу можливість участі в прискореному викупі нерухомості, без збільшення щомісячної плати. Умови прискореного викупу нерухомості викладені на офіційному інтернет сайті ПроЗет  - http://www.prozet.com.ua

-  забезпечити Споживача гарантіями не змінності щомісячної викупної ціни нерухомості в грн. Гарантії не змінності щомісячної викупної ціни нерухомості в грн. зафіксовані умовами «договору довгострокової оренди з правом викупу нерухомості», який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Умови договору викладені на офіційному інтернет сайті ПроЗет   - http://www.prozet.com.ua

 - протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту купівлі будь-якого товару визначеного рамками ПроЗет «перерахувати Споживачу», на його УКС – відкрити ліміт доступу до визначеної суми товарів та послуг ПроЗет 5% від потраченої ним суми на купівлю товару в рамках ПроЗет, сплативши одночасно за свій рахунок всі необхідні податкові платежі.

- Надати Споживачу всі привілеї постійно діючих та тимчасових акцій ПроЗет, умови яких викладені на офіційному сайті ПроЗет.

- Надати Споживачу – учаснику ПроЗет постійні безкоштовні послуги по всій території України (крім тимчасово окупованих територій) з доставки товарів ПроЗет до дому. Загальна сума мінімальної партії товарів в системі доставки товарів до дому розміщена на офіційному сайті ПроЗет в розділі Умови Участі в ПроЗет. Обовязкові умови - Загальна сума мінімальної партії товарів в системі доставки товарів до дому не може перевищувати МС ПроЗет.

- Надати Споживачу – учаснику ПроЗет безвідсоткове розтермінування (розстрочку) на оплату будь якого товару ПроЗет на суму визначену умовами ПроЗет, які викладені на офіційному інтернет сайті ПроЗет.

- Сплатити за Споживача всі податкові збори, пов’язані з наданням безвідсоткової розстрочки на придбання товарів ПроЗет (ПДФО на додаткові пільги) при умові сумлінного виконанням Споживачем всіх вимог ПроЗет (своєчасного погашення розстрочки).

- В момент підписання даного договору (оформлення анкети) Підприємству надається право від імені Споживача за власні кошти Підприємства сплатити за Споживача всі обов’язкові внески, та сплачувати постійно щорічні обов’язкові внески в Споживче товариство, пайщиком якого є, або стане в майбутньому Підприємство.

2.2. Протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту купівлі будь-якого товару визначеного рамками ПроЗет, застрахувати життя та здоров’я Споживача, на наступних умовах:

2.3. Підприємство самостійно обирає страхову компанію, в якій здійснюється страхування Споживача;

- Підприємство бере на себе зобов’язання всі страхові внески по всіх страхових полісах, що діють в рамках ПроЗет без винятку, під час всього періоду страхування життя та здоров’я Споживача проводити самостійно за свій рахунок відповідно до умов ПроЗет.

- до моменту надання страховій компаній декларації про стан здоров’я Споживача, розмір виплати за страховим випадком «смерть» дорівнює сумі фактично сплачених страхових внесків. Після подання декларації – визначається за погодженням між Підприємством, як страхувальником, Споживачем, як застрахованою особою та Страховою компанією. При страховому випадку «смерть в результаті нещасного випадку» розмір страхової виплати подвоюється, а при страховому випадку «смерть в результаті ДТП» розмір страхової виплати потроюється. При дожитті Споживача до закінчення строку дії кожного страхового полісу сума розраховується в залежності від сплачених внесків, включає інвестиційний дохід та може бути виплачена, на вибір Споживача, як одноразово, так і у вигляді додаткової пенсії.

- підписанням цього Договору Споживач надає згоду на укладення договору страхування, та уповноважує Підприємство представляти його права та інтереси у визначеній Підприємством Страховій компанії з будь яких питань, окрім одержання страхової виплати  в тому числі, але не обмежуючись сплатою за нього страхових платежів. Це положення є договором доручення в розумінні ст. 1000 Цивільного кодексу України, та Споживач виступає довірителем, а Підприємство повіреним. Строк дії договору доручення дорівнює строку дії цього Договору а Підприємство, як Повірений не має права на оплату своїх послуг;

- одержання страхової виплати здійснюється Споживачем самостійно або із залученням інших уповноважених ним на це представників. Одержувачами страхової виплати у випадку страхування життя Споживача є спадкоємці Споживача, в порядку визначеному чинним законодавством України;

- страхування життя Споживача, а також рух по черзі на придбання нерухомості та автотранспорту у межах ПроЗет, здійснюється за умови, що Споживач купує в місяць товарів - учасників ПроЗет, на загальну суму не менше ніж визначено умовами ПроЗет – МС ПроЗет. Якщо Споживач протягом 2 (двох) місяців не здійснює придбання товарів визначених МС ПроЗет сплата страхових платежів, рух по черзі призупиняється до придбання Споживачем вказаних товарів. У разі настання форс - мажорних обставин (хвороба, тимчасова втрата працездатності, тощо) страхування буде поновлене за умови попереднього повідомлення Споживачем Підприємства про настання таких обставин через контакт-центр ПроЗет.

- перший страховий поліс, оформляється строком на 10 (десять) років та надається за результатами покупок за перший повний календарний місяць участі в ПроЗет, страхова сума буде становити 40% від загальної вартості куплених Споживачем товарів передбачених у рамках ПроЗет за вказаний період;

- наступні страхові поліси, строком на 10 (десять) років, будуть надаватися щорічно за результатами покупок Споживача за рік, а страхові суми становитимуть 40% середньомісячної суми витраченої на купівлю Споживачем товарів передбачених у рамках ПроЗет за рік.

- страхування є добровільним, і Споживач в будь-який час має право відмовитися від нього;

- виплати за страхування передбачені пунктом 2.3 належні Споживачеві за участь в ПроЗет, не можуть бути замінені іншими видами виплат.

- страхування нерухомого майна та автотранспорту відбувається коштами Підприємства за окремим договором страхування та на окремих умовах.

2.4. Цей Договір не є договором про виконання робіт (підряду) чи надання послуг в розумінні Цивільного Кодексу України. Споживач бере участь в ПроЗет за власним бажанням та на власний розсуд, а Підприємство має право змінювати умови ПроЗет без окремого повідомлення Споживача, за умови, що такі зміни вступлять в силу на 31 (тридцять перший) день з моменту опублікування повідомлення про це на Офіційному інтернет сайті ПроЗет.

2.4.1. Підписанням цього Договору Споживач надає згоду стати постійним агентом (повіреним) Підприємства під час використання УКС, та Підприємство уповноважує Споживача представляти його права та інтереси у всіх об’єктах роздрібної торгівлі де представлені товари чи послуги ПроЗет, з питань отримання (придбання) товарів та послуг ПроЗет. Це положення є договором доручення в розумінні ст. 1000 Цивільного кодексу України, та Споживач виступає повіреним, а Підприємство довірителем. Строк дії договору доручення дорівнює строку дії цього Договору а Споживач, як Повірений не має права на оплату своїх послуг.

2.4.2. Підписанням цього Договору Підприємство надає згоду стати постійним агентом (повіреним) Споживача під час використання УКС Споживачем як облікової картки під час отримання (придбання) товарів чи послуг ПроЗетт, в тому числі для оплати за Споживача комунальних платежів, внесення за Споживача пайових внесків в Споживчі товариства та Споживач уповноважує Підприємство зберігати, обліковувати  кошти як кошти на тимчасовому безкоштовному зберіганні на корпоративному (розрахунковому)  рахунку Підприємства для придбання товарів та послуг ПроЗет, в тому числі для оплати комунальних платежів за Споживача. Використання цих коштів для Споживача не має і не може мати будь яких обмежень (крім зняття готівки),  крім встановлених Державою Україна обмежень (наприклад торгівля зброєю, наркотиками, пособництво терористичним організаціям або сепаратистам тощо). Це положення є договором доручення в розумінні ст. 1000 Цивільного кодексу України, та Підприємство виступає повіреним, а Споживач довірителем. Строк дії договору доручення дорівнює строку дії цього Договору а Підприємство, як Повірений не має права на оплату своїх послуг.

2.5. Цей договір надає Споживачу додаткові права:

2.5.1. право на отримання постійних послуг по безкоштовній доставці товарів ПроЗет додому по всій території України одночасно з доставкою УКС – під час першої доставки товарів (крім доставки на території, які мають статус тимчасово окупованих). Замовлення товарів та УКС додому відбувається через безкоштовний контакт-центр ПроЗет за номерами телефонів, розміщених на Офіційному сайті ПроЗет, або через інтернет магазини ПроЗет Інформація про доставку товарів ПроЗет додому викладена на офіційному інтернет сайті ПроЗет - http://www.prozet.com.ua

2.5.2. право на отримання безвідсоткової розстрочки оплати за товари ПроЗет. Умови безвідсоткової розстрочки оплати за товари ПроЗет викладені на Офіційному інтернет сайті ПроЗет - http://www.prozet.com.ua

2.5.3. всі права, які надає ПроЗет Споживачам сьогодні і буде надавати в майбутньому учасникам ПроЗет. Інформація про які постійно поновлюється та викладена на офіційному інтернет сайті ПроЗет.

2.5.4.  отримувати постійний додатковий безвідсотковий розрахунковий ліміт ПроЗет на УКС для відстрочення оплати товарів ПроЗет в роздрібній торгівлі без будь яких обмежень територій використання УКС. Умови викладені на офіційному інтернет сайті ПроЗет.

2.5.5. вносити додаткові пайові внески в Споживчі товариства – ліцензіати ПроЗет. Інформація розміщена на офіційному інтернет сайті ПроЗет.

2.5.6. при виконанні обов’язкових умов ПроЗет, проводити розрахунок з Підприємством за отримані в довготривалу оренду з викупом нерухомість та авто любими існуючими, чи будуть існувати в майбутньому видами електронних коштів, якими володіє Споживач і які не заборонені Законодавством України.

2.6. Цей договір є Публічним. Вся інформація, викладена на офіційному сайті ПроЗет зобов’язує Підприємство до виконання, своїх обов’язків, одночасно надає права Споживачу – як учаснику ПроЗет, при умові належного виконання умов ПроЗет, на отримання послуг від Підприємства.

2.7.. Видача УКС відбуваються виключно при наявності оригіналу та копій паспорту громадянина України Споживача та (при наявності) індивідуального номеру платника податку в Україні (ІПН) після ідентифікації Споживача шляхом заповнення анкети ПроЗет. Всі умови викладені на сайті..

2.7.1. Розрахунковий ліміт (кошти) ПроЗет зараховується на УКС тільки після поповнення р/р ПроЗет Споживачем на суми, визначені умовами ПроЗет з метою послідуючого отримання (придбання) товарів ПроЗет. Сума розстрочки буде становити додаткові 50% від суми покладеної на р/р ПроЗет. Сума поповнення визначається умовами ПроЗет.

2.7.2. УКС видається з чіпом, штрих кодом та магнітною полосою. Всі попередньо отримані УКС підлягають безкоштовній заміні на нові.

2.7.3. Всі товари та послуги ПроЗет які отримуються Споживачем є власністю ТзОВ «ЗЕТ-Автор» (викуплені Підприємством у виробника цих товарів та послуг власними коштами на умовах 100% передоплати).

2.7.4. Кожний Споживач, без обмеження за віком чи станом здоров’я  має право на отримання додаткового ліміту безвідсоткової розстрочки придбання та оплати товарів ПроЗет, при умові сумлінного виконання всіх положень ПроЗет.

2.8. Особливі умови.

2.8.1.Підприємство передає Споживачу нерухоме (рухоме) майно в довготривалу оренду з правом викупу тільки те майно, яке є у власності Підприємства і не має жодних обтяжень, що засвідчується нотаріально та на користь Споживача накладається обтяження на передане майно.

2.8.2. Кредитно депозитних операцій Підприємство зі Споживачем не проводить. Наданий ліміт на УКС (постійно діючі акції ПроЗет) є відстрочкою розрахунків за товари та послуги ПроЗет. (безвідсоткова розстрочка на оплату товарів ПроЗет). ПроЗет розраховується За Споживача з об’єктами роздрібної торгівлі  на умовах 100% передоплати, як Повірений Споживача.

2.8.3. Підприємство стверджує, що мінімальний ліміт розстрочки для придбання товарів ПроЗет не може бути меншим за МС ПроЗет, максимальний встановлюється умовами ПроЗет.

2.8.4. Підприємство може збільшувати мінімальний ліміт або максимальну суму ліміту..

3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами (підписання анкети встановленого ПроЗет взірця Споживачем) та діє на не визначений строк. Про припинення дії цього Договору Підприємство зобов’язане повідомити Споживача у письмовій формі. Споживач має право припинити дію цього Договору пасивно - утримавшись від купівлі товарів в межах ПроЗет.

3.1.  Умови ПроЗет доступні для ознайомлення на офіційному інтернет сайті ПроЗет. www.prozet.com.ua

3.2. Матеріали ПроЗет – матеріали, викладені у випуску 1 (81) збірника наукових праць НАН України «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція», Львів: ТзОВ “Простір М”. 2010 - стор.395-404.

3.3. Споживач має право у будь-який час звернутися в безкоштовний контакт-центр ПроЗет і отримати безкоштовну консультацію стосовно будь-яких питань, що виникають у нього стосовно роботи ПроЗет, в тому числі з питань отримання страхового полісу,  страхування його життя, чи отримання страхової виплати за договором страхування; питання щодо постанови на чергу на придбання нерухомості на умовах ПроЗет, питання щодо придбання рухомого майна (автотранспорту та інш.) на умовах ПроЗет, замовлення товарів до дому, розстрочки оплати придбаного товару, отримання УКС, питання участі, як пайовик у Споживчих товариствах та інші питання.

3.4. До питань не врегульованих цим Договором, застосовуються норми чинного законодавства України та умови викладені на офіційному інтернет сайті ПроЗет.

3.5. Отримана УКС є власністю Споживача і надає право запису на чергу для придбання нерухомості та автотранспорту на умовах ПроЗет, а також на отримання безвідсоткової розстрочки розрахунку за придбаний товар ПроЗет. Запис на чергу відбувається через офіційний інтернет сайт ПроЗет.

3.6. Всі оплати за комунальні послуги, утримання будинку, викупні оплати за отриману нерухомість (квартиру) Споживач проводить тільки через УКС шляхом поповнення р/р ПроЗет.

4.. Цей Договір укладений у двох примірниках, (заповнена анкета у двох примірниках) що мають однакову юридичну силу, для кожної із Сторін.

4.1. Договір є Публічним. Підписання його Сторонами відбувається шляхом заповнення Споживачем анкети Підприємства. З умовами Договору та його додатками можна ознайомитись на офіційному сайті ПроЗет www.prozet.com.ua Дата підписання договору є дата заповнення анкети. № договору є № анкети. Анкета заповнюється в місцях розповсюдження УКС (або під час першої доставки товарів додому Споживачу), або через інтернет. Текст Договору можна замовити звернувшись в безкоштовний контакт-центр ПроЗет.

4.2. Додатками до цього Договору є належним чином засвідчені Споживачем копії картки фізичної особи-платника податків, паспорту громадянина України, згоди Споживача на збір та обробку його персональних даних за формою затвердженою в Додатку №1.

4.3. До моменту ідентифікації Споживача (отримання Підприємством, завірених підписом Споживача, копій паспорту громадянина України та ІПН платника податку, заповненої власноруч анкети ПроЗет) використання УКС не можливе.

                                                                                                                                            від імені ТзОВ «ЗЕТ –Автор»                                                                                                   Споживач                                                                                                                                 Директор           Панило В.Є

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              .

Додаток №1

До Публічного договору

про участь фізичної особи в ПроЗет

від «09» лютого 2019 року

 

Згода

на збір та обробку персональних даних,

що включені до бази персональних даних учасників ПроЗет

 

Підписується шляхом заповнення Споживачем анкети ПроЗет

у місцях видачі Універсальної Картки Споживача

 

                Я, Споживач, шляхом підписання цього документу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI з метою участі в ПроЗет, надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-Автор» свою згоду на обробку автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: паспортних даних, ідентифікаційного номера, фотографії або іншого запису зображення, номерів засобів зв’язку, адрес електронної пошти, даних щодо місця проживання, даних щодо освіти, даних щодо стажу та досвіду роботи, реквізитів банківських рахунків, інших даних, добровільно наданих мною для реалізації мети обробки, а саме забезпечення реалізації цивільно-правових відносин; податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України, Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-Автор» та умов ПроЗет.

Підписанням цього Документу я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних учасників ПроЗет, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та умовами ПроЗет, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

 Підписанням цього документу підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних учасників ПроЗет, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

 Ця згода є додатком до публічного договору.

 Підписання мною анкети та отримання УКС  відповідно до публічного договору автоматично підтверджує підписання мною даної згоди.

                                                                                                                         

                                                                                                                                             Споживач

 

 

Партнери